Flexibilní práce má zelenou

Svitavy – Projekt rodinného centra Krůček nazvaný „Flexi práce s rodinou" už finišuje. Nabídl flexibilní způsoby práce, které ve svitavském regionu chyběly.

Do projektu se zapojilo celkem sto čtrnáct účastníků. „Během posledního roku projekt umožnil dvaadvaceti ženám z řad matek vracejících se na trh práce a žen starších padesáti let získat práci. S pomocí evropských peněz bylo podpořeno třináct vybraných zaměstnavatelů, kteří získali mzdový příspěvek na vytvoření nové pracovní pozice s jiným než osmihodinovým úvazkem," informovala manažerka projektu Monika Čuhelová.

Projekt Flexi práce s rodinou sice končí, ale to, co se díky němu podařilo nastavit, bude pokračovat. Další rovinou projektu bylo vybudovat u zapojených zaměstnavatelů rovné příležitosti. V podnicích proběhlo genderové zhodnocení a bylo zpracováno doporučení případných nápravných opatření, což zaměstnavatelé uvítali. „Dlouhodobě si uvědomujeme, že diverzita, genderová, ale i věková a vzdělanostní je pro zdravý chod firmy a její rozvoj velmi důležitá. Různost pohledů na řešení problému přináší po kvalitní diskuzi lepší výsledek. Na většině pozic jsme kýžené různorodosti už dosáhli. Ve vedení naší společnosti však stále chybí žena, což vnímáme jako chybu a rádi bychom to do budoucna změnili. Tým projektu nám s těmito kroky velmi pomáhá," potvrdil za litomyšlskou tiskárnu H.R.G. Daniel Brýdl.

Maminka Lucie Brandejsová díky projektu získala práci na zkrácený úvazek ve svitavské textilce. Vrátila se po mateřské dovolené. Díky projektu neskončila v evidenci na úřadu práce. „Dostala jsem se do skvělé skupiny žen, kterým na vás záleží a které nám všem umožnily stejnou šanci na práci. Získala jsem pracovní místo asistentky prodeje. Mohla jsem skloubit rodinu, rozvezu děti jak ráno do školky a do školy, tak je také odpoledne odvezu zpět domů," uvedla mladá žena. Její manžel jezdí brzy ráno do práce a vrací se až večer. „Díky projektu jsem dokázala vše skvěle sladit. Jsem člověk, který potřebuje být neustále obklopen lidmi. Nejsem zvyklá sedět doma a nic nedělat, proto jsem se vrhla i do seminářů, které pro mě byly maximálním přínosem," svěřila se Lucie Brandejsová.

Do projektu se zapojilo celkem sto čtrnáct žen, ale i mužů, kteří pečují o malé děti a vracejí se na trh práce, a žen v předdůchodovém věku. Podle Moniky Čuhelové Krůček by rád zřídil i agenturu práce. „Vzniklo by kontaktní místo, kde by zaměstnavatelé mohli dávat informace o volných místech. Zájemci o práci by se k nám mohli přijít poradit. My bychom jim pomohli případně i se sepsáním životopisu," uvedla manažerka projektu.

Výstupem Flexi práce s rodinou jsou interaktivní DVD a karty s příklady dobré praxe, které inovativní formou informují o hlavních tématech projektu. „Ukazují výhody flexibilních forem práce, obsahují vyjádření zaměstnavatelů i zaměstnaných s praktickými zkušenostmi s flexibilními formami práce," sdělila Monika Čuhelová. Realizace projektu přinesla Krůčku i všem zúčastněným mnoho pozitivního i negativního. „Líbí se mi zejména přesahy, které projekt nese do budoucna – oslovují nás nové firmy, které chtějí pomoci s tématy rovných příležitostí – co s matkami na mateřské a po rodičovské dovolené, jak na diverzitu, jak pomoci spolupráci mladých a starších zaměstnanců," přiznala manažerka projektu.

Rodinné centrum Krůček se tak stalo odborníkem na flexibilní způsoby práci v našem regionu. „Pro klientky centra jsme zase těmi, na koho se obrací, když potřebují poradit s hledáním vhodné práce, což nás vede k tomu, že bychom chtěli, aby Krůček byl agenturou práce pro tuto skupinu. Celkově se nám díky projektu podařilo nejen mnoho věcí udělat, ale i uvidět nastartovat nové možnosti. A že vše negativní, co s sebou projekt přinesl, je pro nás velkým poučením, které můžeme nejen zúročit, ale i předávat jako zkušenost dál," dodala Monika Čuhelová.

(SAM, Zdroj: Svitavský deník, 29. 11. 2014)