Z norských fondů se začíná rozdělovat 137 milionů na podporu rovných příležitostí

Firmy si poprvé mohou z norských fondů nechat zaplatit například projekty na pružnou pracovní dobu pro rodiče malých dětí nebo na dostupnost péče o předškolní děti. Stejně tak dostanou peníze na projekty pro lidi ohrožené domácím násilím.

Podpora rovných příležitostí

Kraje, obce, firmy, ale i univerzity a nevládní organizace mohou od středy žádat o peníze z norských fondů na prosazování rovných příležitostí žen a mužů a na prevenci domácího násilí. V prvním kole rozdělí Nadace Open Society Fund Praha 126 milionů korun z celkem 137 milionů, které jsou v programu Dejme (že)nám šanci k dispozici.

Na přípravu žádosti mají organizace dva měsíce, uzávěrka je 14. března 2014.

„V prvním kole půjde na podporu rovných příležitostí žen a mužů 57 milionů korun a na boj proti domácímu násilí 69 milionů,“ říká Barbora Hořavová, manažerka programu Dejme (že)nám šanci v Nadaci Open Society Fund Praha.
Žádat lze například o peníze na projekty, které rozšíří pružnou pracovní dobu pro rodiče malých dětí či zlepší dostupnost služeb péče o předškolní děti. Podpořen bude i rozvoj služeb pro lidi ohrožené domácím násilím a výzkumy nebo informační kampaně v obou oblastech.
„Plánujeme podpořit zejména partnerské projekty klíčových hráčů v dané oblasti, ideálně spolupráci nevládních organizací, krajů, akademických institucí a firem,“ vysvětluje Hořavová. Na tyto až dvouleté projekty lze získat takzvané velké granty ve výši 6,2 až 15 milionů korun, o které je možné požádat pouze v tomto prvním kole grantových výzev.

Na menší projekty až 6,2 milionu

Zároveň rozdělí Nadace Open Society Fund Praha i malé granty ve výši 124 000 až 6,2 milionu korun na projekty v délce půl roku až 15 měsíců. Hodnotící komise složená z nezávislých odborníků bude u projektů posuzovat především to, zda odpovídají zaměření programu Dejme (že)nám šanci, jejich odbornou kvalitu, ale i udržitelnost.
V programu Dejme (že)nám šanci mají české organizace také příležitost využít spolupráce s norskými institucemi, které mají se zaváděním těchto změn značné zkušenosti. „Zatímco žádost o velké či malé granty musejí žadatelé předložit do 14. března, o peníze na spolupráci s Norskem mohou žádat průběžně v následujících dvou letech,“ doplňuje Hořavová.

Principy otevřené společnosti

Norské fondy se do Česka vrací po několikaleté pauze. „Jsme rádi, že námi spravovaný program Dejme (že)nám šanci je jedním z prvních, které se v Česku rozbíhají. Na problematiku rovných příležitostí a domácího násilí navíc půjdou norské peníze poprvé. Vidíme v tom velkou příležitost pro českou společnost,” uvádí ředitel Nadace Open Society Fund Praha Robert Basch.
Program Dejme (že)nám šanci spravuje Nadace Open Society Fund Praha, která patří mezi pět největších nadací v České republice a má dvacet let zkušeností. Jejím posláním je rozvíjet v Česku principy otevřené společnosti a demokracie. Kromě rovných příležitostí žen a mužů se věnuje také rozvoji právního státu, vzdělávání a dalším klíčovým problémům České republiky.

(KAP)