O povinné kvótě pro ženy ve vedení firem se možná rozhodne už v listopadu

První úkol pro nového českého premiéra?

Hlasování výboru Evropského parlamentu pro legislativu a výboru pro práva žen a rovnost pohlaví podpořily 14. října návrh směrnice Evropské komise na řešení genderové nerovnováhy ve vedení velkých evropských firem. O uzákonění směrnice rozhodne zřejmě v listopadu Evropský parlament spolu s Radou Evropské unie. Návrh však mohou ještě zablokovat členské země unie, neboť nejméně 9 zemí s ním nesouhlasí (mj. Česko a Německo). Může se tedy klidně stát, že toto rozhodování bude po našich předčasných volbách prvním aktem nového českého premiéra.

Redingová: Skleněný strop dostává stále více trhlin

Podle nejnovějších údajů se podíl žen ve správních radách zvýšil na 16,6 % (z 15,8% v říjnu 2012). Zvýšení bylo zaznamenáno ve 20 členských státech, k největšímu nárůstu došlo na Slovensku, v Maďarsku a Bulharsku. Podíl žen ve správních radách naopak klesl v Rumunsku, Litvě, Polsku, na Maltě, v Řecku, Portugalsku a Británii. „Skleněný strop dostává stále více trhlin. Stále více firem soupeří o nejtalentovanější ženy,“ komentovala čerstvé údaje místopředsedkyně EU a komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová. „Firmy si začínají uvědomovat, že k tomu, aby uspěly v globalizované ekonomice si nemohou dovolit přehlížet schopnosti a talent žen. Nejvíc se to projevuje v zemích jako jsou Francie a Itálie, které již přijaly vlastní právní předpisy o genderové rovnosti a začínají zaznamenávat výrazný pokrok.“

Za nedodržení evropské směrnice vyloučení z veřejných zakázek?

Pokud velké firmy, kotované na evropských burzách nedosáhnou do roku 2018, resp. 2020 podílu 40% žen mezi nevýkonnými členy správních rad, bude nová směrnice vyžadovat, aby vypsaly nové výběrové řízení, dávající přednost kvalifikovaným uchazečkám. Směrnice klade důraz hlavně na kvalifikaci, nikdo nedostane místo ve vedení firmy jen proto, že jde o ženu. Ale žádné ženě nebude odepřena práce kvůli pohlaví. Směrnice se vztahuje pouze na dozorčí rady, či nevýkonné členy vedení veřejně obchodovaných společností. Malé a střední podniky (s méně než 250 zaměstnanci a tržbami pod 50 miliónů eur) jsou z působnosti směrnice vyloučeny. Členské země EU se však vyzývají, aby je výrazně motivovaly jejich ke zlepšení rovnováhy pohlaví na všech úrovních řízení a ve správních radách. Podle diskuse ve výborech EP by sankce za nedodržená ustanovení o výběrových řízeních by měla zahrnovat vyloučení firmy z veřejných zakázek a částečně z čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů. Směrnice má automaticky vypršet v roce 2028. Firmy budou povinny každoročně podávat zprávu o dosaženém pokroku.

(ŽÁBA NA PRAMENI)