TOP 25 žen českého byznysu 2014: nominujte významnou manažerku či podnikatelku

Která manažerka či podnikatelka je nejvýznamnější? Hospodářské noviny a zpravodajský portál IHNED.cz vyhlašují veřejné nominace jubilejního 10. ročníku žebříčku TOP 25 žen českého byznysu a 4. ročníku žebříčku TOP 5 žen veřejné sféry.
Již podesáté pátráme po nejúspěšnějších manažerkách a podnikatelkách, které ovlivňují český byznys. A právě nyní – od 4. dubna do 16. května 2014 – mohou čtenáři Hospodářských novin, zpravodajského portálu IHNED.cz a dalších titulů vydavatelství Economia navrhnout osobnosti do žebříčku TOP 25 žen českého byznysu a žebříčku TOP 5 žen veřejné sféry.
Cílem žebříčku TOP 25 žen českého byznysu je ocenění a zviditelnění žen, které jako podnikatelky či manažerky dosáhly ve svých společnostech úspěchu a jejichž působení významně přesahuje hranice firem, ve kterých pracují. Při výběru porotci hodnotí, jaký vliv měly dotyčné ženy na chod firmy, jak důležitá je jejich pozice a jaké kompetence zahrnuje, jak kandidátky ovlivnily výsledky firmy nebo jaký posun nastal v posledním roce v jejich kariéře.

V roce 2014 budou vyhlášena tato ocenění a žebříčky:

 • TOP 25 žen českého byznysu (hlavní žebříček)
 • Skokanka roku
 • Oborové žebříčky
 • TOP 5 žen veřejné sféry

Kandidátka žebříčku TOP 25 žen českého byznysu

Do žebříčku TOP 25 žen českého byznysu lze nominovat každou ženu, která splňuje tyto podmínky:

 • Je manažerkou nebo aktivní podnikatelkou.
 • Pracuje v Česku a lze ji považovat za ženu reprezentující „tuzemský byznys“.
 • Je činná ve sféře podnikání, nikoliv v politice.

V rámci aktivit kandidátky je primárně hodnoceno období posledního roku - od loňského května do současnosti. Ze žebříčku nejsou vyjmuty ženy, které v průběhu roku měnily zaměstnání. V takovém případě je hodnoceno působení kandidátky v předchozí i současné společnosti.
Při hodnocení významnosti a vlivu nominované kandidátky na „tuzemský byznys“ bude přihlíženo k těmto ukazatelům:

 • Významnost společnosti, ve které kandidátka pracuje nebo kterou vlastní.
 • Vliv na chod společnosti.
 • Úspěchy dosažené po dobu působení v manažerské pozici.
 • Společenská odpovědnost a prospěšnost byznysu.

Do žebříčku TOP 25 žen českého byznysu jsou nominace přijímány v těchto deseti oblastech:

 1. Zpracovatelský průmysl
 2. Zemědělství a potravinářský průmysl
 3. Energetika a těžba nerostných surovin
 4. Obchod a služby
 5. Telekomunikace, IT a technologie
 6. Média, marketing a komunikace
 7. Finance
 8. Právní služby, poradenství a audit
 9. Reality, development a stavební společnosti
 10. Doprava a logistika

Nominace může podávat veřejnost, odborná porota, ale také se mohou nominovat ženy samy!

Kandidátka žebříčku TOP 5 žen veřejné sféry

Do žebříčku TOP 5 žen veřejné sféry lze nominovat každou ženu, která splňuje tyto podmínky:

 • Působí ve veřejné sféře (tj. v neziskovém sektoru, politice, státní správě, vědě nebo kultuře).
 • Její působení má především lokální charakter (tj. svou aktivitou má vliv především na veřejný život v Česku).

Letos nově můžete nominovat ženy veřejné sféry do pěti kategorií:

 • politika (volení zástupci státu)
 • státní správa (jmenované zástupci státu)
 • kultura
 • věda a vzdělávání
 • nadační činnost a neziskové organizace

V rámci aktivit kandidátky je primárně hodnoceno období posledního roku od loňského května do současnosti. Ze žebříčku nejsou vyjmuty ženy, které v průběhu roku měnily pozici. V takovém případě je hodnoceno působení kandidátky minulé i současné.
Při hodnocení významnosti a vlivu nominované kandidátky na veřejný život bude přihlíženo k těmto ukazatelům:

 • Významnost instituce, ve které kandidátka působí.
 • Vliv kandidátky na chod instituce.
 • Úspěchy dosažené po dobu působení kandidátky v manažerské pozici.
 • Společenská odpovědnost a prospěšnost.

Ženy českého byznysu vybere odborná porota
Odborná porota od půlky května do poloviny září 2014 posoudí přijaté informace a vyhodnotí oborové žebříčky. V září pak budou porotci z řad headhunterů, personalistů, šéfů poradenských firem i osobností z byznysu vybírat z oborových žebříčků 25 jmen žen do TOP 25 žen českého byznysu.
Z nominací žen veřejné sféry pak šéfredaktoři jednotlivých titulů vydavatelství Economia a zástupci partnerů projektu vyberou TOP 5 žen.
Finální žebříčky TOP 25 žen českého byznysu a TOP 5 žen veřejné sféry, stejně jako finální pořadí v deseti oborových žebříčcích pro rok 2013 budou zveřejněny ve zvláštní příloze deníku Hospodářské noviny v polovině listopadu a na IHNED.cz.