Vynútená rovnosť. Nemecko zavedie kvóty pre ženy

Nemecké podniky obchodované na burze budú musieť mať od roku 2016 v dozorných radách najmenej 30 percent žien. Rovnaké opatrenia by mali platiť aj pre štátnu správu. Na tlačovej konferencii v Berlíne to povedali ministerka pre rodinu Manuela Schwesigová a minister spravodlivosti Heiko Maas. Zavedenie kvót je podľa nich spôsob, ako zastaviť systematické znevýhodňovanie žien v zamestnaní.

Zmiešané tímy sú výkonnejšie

„Z viac ako 2-tisíc miest v dozorných radách je ich len 325 obsadených ženami. V nemeckých dozorných radách tak fakticky platí kvóta pre počet mužov vo výške 85 percent. A v predstavenstvách je to ešte výraznejšie, faktická mužská kvóta tam je nad 95 percent,“ povedala M. Schwesigová. „V tomto smere sme za Japonskom, Spojenými arabskými emirátmi a Indiou,“ dodala.
„Mnoho štúdií dokázalo, že zmiešané tímy sú výkonnejšie, sú úspešnejšie. V mnohých iných krajinách sú ženy na vedúcich pozíciách samozrejmosťou, v Nemecku bohužiaľ nie,“ uviedla ďalej ministerka. „Nemôžeme si naďalej dovoliť plytvať týmito talentami. Potrebujeme viac žien vo vrcholných pozíciách,“ doplnila.
M. Schwesigová a H. Maas chcú v prvom rade presadiť povinnosť pre firmy obchodované na burze, aby mali v dozorných radách najmenej 30 percent žien. Podľa H. Maasa by nový systém mal fungovať tak, že ak nebude medzi uchádzačmi o miesto v dozornej rade vyhradenej kvótami pre ženu žiadna kandidatka, bude musieť miesto zostať neobsadené.

Ministri počítajú s rozšírením kvót

Kvóty by sa mali vzťahovať aj na štátnu správu. V dôsledku toho by povinný minimálny počet žien mali dodržiavať aj podniky, v ktorých nemecký štát drží najmenej 50-percentný majetkový podiel.
Ministri počítajú s budúcim rozšírením kvót na ďalšie úrovne vedenia. Po roku 2015 by mali firmy predstaviť plány na zvýšenie počtu žien v predstavenstvách a na nasledujúcich dvoch úrovniach manažmentu.
O podrobnostiach predstaveného návrhu chcú ministri ešte rokovať so zástupcami firiem a odborov. M. Schwesigová ale vylúčila možnosť, že by vláda od zavedenia kvót úplne ustúpila. „Nejde ale už o to, či bude zákonná kvóta, ale len o to, ako bude vyzerať,“ povedala ministerka.

(Zdroj: Trend.sk, 25. 3. 2014)