Z deseti IT odborníků je devět mužů. Kam zmizely ženy?

Žen, které pracují v oboru informačních technologií (IT), rok od roku ubývá. Před dvaceti lety jich v Česku pracovalo 22 tisíc, loni už jen 13 tisíc. Zatímco v roce 1993 bylo mezi IT odborníky 36 procent žen, o devatenáct let později, v roce 2012, jich bylo již pouhých 10 procent. Vyplývá to z výběrového šetření pracovních sil Českého statistického úřadu.

Rychlý vývoj informačních technologií

Kam se poděly? Na počátku devadesátých let řada informatiček původně pracovala v socialistických firmách-v obrovských podnicích typu Tesla. „Následovalo propouštění a postupné zakládání nových a typicky malých soukromých IT firem,“ myslí si děkan Fakulty informačních technologií na Českém vysokém učení technickém (ČVUT) Pavel Tvrdík. Podle statistiků může za úbytek žen v IT rychlý vývoj informačních technologií.
Znamená to, že ženy inovace na rozdíl od mužů nezvládly? „Ty svobodné určitě ano, ale žena s dětmi bez pomoci partnera, kterému také nesmí ujet vlak, a dneska často bez tradiční pomoci prarodičů nemá v současné společnosti podporu,“ míní Hana Kubátová z ČVUT.

„Neomezená“ pracovní doba

„Tyto profese nejsou úplně standardní například z hlediska pracovní doby. Odborníci nepracují ve formátu osm hodin a dost, je třeba se smířit s neplacenými přesčasy a prací mimo základní dobu,“ vysvětluje Tvrdík. „Neomezenou“ pracovní dobu podle něj ženy zvládají hůře hlavně proto, že se při ní nestíhají starat o děti nebo o domácnost tak, jak by chtěly. Požadavky na znalosti nebo dovednosti tedy není to, co by ženy odradilo. „V odvětví ICT je ale nutný neustálý osobní rozvoj a studium, to všechno vyžaduje čas navíc a toho mají ženy objektivně méně,“ říká Tvrdík. Navíc si myslí, že „ženy mají ze své podstaty vyšší potřebu obklopovat se živou přírodou než umělými zařízeními“.

Umět pracovat na počítači už nestačí

Kromě toho může mít úbytek „ajťáček“ ještě jeden důvod. Dříve platil za IT odborníka jednoduše ten, kdo pracoval na počítači. „Zatímco dnes už se to spíše bere tak, že na něm umí pracovat každý od základní školy,“ domnívá se děkan Fakulty informatiky na Masarykově univerzitě Michal Kozubek.
„Řekl bych, že v dobách sálových počítačů se mezi IT odborníky počítali i operátoři a jiný pomocný personál,“ říká proděkan pro informatickou sekci na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy Univerzity Ondřej Čepek. „Pokud se podíváme detailně na zastoupení žen v jednotlivých typech zaměstnání, zjistíme právě, že v roce 1993 byly zaměstnány z velké části na obslužných pozicích, jako jsou například operátoři a obsluha výpočetní techniky,“ potvrzuje přímo autorka výzkumu Eva Skarlandtová z Českého statistického úřadu. Uvedené profese podle ní s rozvojem moderních technologií nejsou v IT už tolik potřebné, takže jich postupně ubývá.

Na informatiku se ženy nehrnou

Kozubek navíc upozorňuje na to, že v této profesi přestává stačit středoškolské vzdělání. A na vysokých školách studují téměř z 90 procent muži.
„Podíl žen při studiu IT se v poslední pohybuje kolem deseti procent, což odpovídá současnému procentuálnímu podílu žen v IT dle Českého statistického úřadu,“ komentuje. Toto číslo potvrzuje i Tvrdík, podle něj připadá na jednu studentku informatiky na ČVUT devět mužů.
V celé ČR měly ženy v minulém roce na absolventech vysokoškolských IT oborů podíl 12,2 procenta, uvádí statistici.
Problém začíná podle zástupců vysokých škol už na základních a středních školách, kde učitelé vytvářejí u dětí umělý odpor k matematice. „Pozitivně vidím to, že právě špatná situace v oblasti hledání zaměstnání povede opět ke zvýšení zájmu o IT studium i pro děvčata,“ dodává Kubátová.

Firmy: žen máme dost

Velké české firmy přitom tvrdí, že v IT oborech zaměstnávají ženy úplně stejně jako muže. „V oblasti IT vykonávají ženy vysoce kvalifikovanou činnost, od programátorek přes technické profese až po klíčové manažerské pozice,“ komentuje Marta Selicharová z České pošty. Zároveň ale připouští, že celkově je žen výrazně méně, v loňském roce sedmnáct ze sta.
„Ano, zaměstnáváme odbornice na problematiku IT,“ komentuje Vítězslav Bogač, generální ředitel ČEZ ICT Services. „Nesouhlasíme s tím, že by ženy nezvládly nástup nových technologií,“ zdůrazňuje. Za obecným úbytkem žen v IT mohou podle něj stát právě nároky na mobilitu a časové vytížení.
Těžební společnost OKD si IT služby objednává od firem Vitsol a Xanadu. „Podle toho, co víme, jsou zde zaměstnány i ženy,“ komentuje mluvčí skupiny Marek Síbrt "Počty zaměstnanců se za posledních pět let snížily, ale poměrově odešlo stejně žen jako mužů," dodává.
IT odborníků v Česku obecně přibývá. Jak ukazují data Českého statistického úřadu, v roce 2012 se této profesi věnovalo 132 tisíc lidí. Je pro orientaci, na celkovém počtu pracujících lidí mají „ajťáci“ podíl 2,7 procenta. Více než polovina všech IT odborníků v Česku pracuje jako ICT technici. V ostatních případech jde o IT specialisty-především analytiky a vývojáře softwaru či počítačových aplikací.

(Zdroj: aktuálně.cz, 16. 12. 2013)